KASTRACE KOCOURA

PROČ KASTROVAT KOCOURA?

 • Pro zamezení nežádoucího chování kocoura - toulání se za kočkami, rvačky s jinými kocoury.
 • Pro zamezení značkování teritoria močí.
 • Kastrace snižuje četnost útěků z domova.
 • Kastrace je nevyhnutelná při kryptorchismu.
 • Kastrovaná zvířata žijí déle než nekastrovaná. 

KDY SE KASTRUJÍ KOCOUŘI?

 • V České republice je dlouho zaužívané kastrovat kocoury až po dosažení pohlavní dospělosti. 
 • Zkušenosti z USA ukazují, že je lepší kocoury kastrovat ještě před dosažením pohlavní dospělosti.

kastrace kocourů je malý a levný zákrok

JAK PŘIPRAVIT KOCOURA NA KASTRACI?

 • Doporučujeme 8 hodinovou hladovku.
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestezii

JAK DLOUHO OPERACE TRVÁ?

 • Předoperační vyšetření a aplikace anestetik trvá zhruba 15 minut
 • Usínání a příprava kocourka na operaci zabere 15 minut
 • Operace samotná trvá zhruba10 minut
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 10 - 20 minutách
 • Po 60 minutách je pacient probuzen a je předán majiteli do domácí péče.

JAK VELIKÁ JE RÁNA?

 • Při kastraci nařízneme kůži na  šourku, uvolníme podkoží a  vybavíme obě varlata do operační rány.
 • Podvážeme semenné provazce a přívodné cévy vstřebatelným materiálem a pak odstraníme obě varlata.
 • Kožní rána na šourku se nešije, ošetří se pouze antiseptickým sprejem. Velikost rány je kolem 1cm.

DOMÁCÍ PÉČE PO KASTRACI

 • Operační rána nevyžaduje téměř žádnou péči, stačí kocourovi zabránit v lízání.  
 • Většina kocourů se o ránu téměř vůbec nezajímá a ta se zahojí za 3 - 4 dny.
 • U malého procenta pacientů je potřeba použít ochranný límec pro zamezení lízání.

POOPERAČNÍ KOMOPLIKACE

 • U některých pacientů vznikne otok operační rány, většinou odezní během pár dní sám.
 • Mírné nechutenství se může vyskytnout 24 hodin po anestézii

EFEKT KASTRACE

 • Poločas rozpadu testosteronu je 21 dnů, ale zklidnění po kastraci bývá často znatelné již po týdnu.
 • Kocour je schopen oplodnění ještě 3 týdny po zákroku a může taky přetrvávat značkování teritoria.

CHEMICKÁ KASTRACE

 • Kocoury lze kastrovat taky nekrvavou cestou pomocí podkožního implantátu , který kocourka kastruje  po dobu cca 6 měsíců.
 • Nástup účinku je pomalejší jak u chirurgické kastrace
 • Aplikaci Suprelorinu je potřeba opakovat po 6 měsících
 • Podrobnosti o chemické kastraci se dozvíte zde -  https://blog.metropolevet.cz/2016/12/19 

JAK SE KOCOUR ZMENÍ PO KASTRACI?

 • Kocouři jsou  po kastraci klidnější a přítulnější, nemají tendence se toulat.
 • Moč kastrovaného kocoura míň páchne. 
 • Kocouři, kteří lovili  myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci.
 • Inkontinence se po kastraci u kocourů nevyskytuje.
 • Není pravda, že kastrovaní kocouři trpí častěji na onemocnění močového aparátu. 
 • Někteří kocouři můžou mít po kastraci tendenci k obezitě, proto je potřeba hmotnost po kastraci hlídat

KASTRACE TOULAVÝCH KOCOURŮ

 • Provádíme také kastrace toulavých kocourů.
 • Kocour musí být přinesen v odchytové kleci.
 • Kocourům děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseni na kastraci.
 • Toulaví kocouři mohou být při kastraci naočkováni proti vzteklině.

CENÍK KASTRACE KOCOURA

Kastrace zdravého kocoura  850 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v tříslech 1500 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v břišní dutině 2500 Kč
Kastrace nekontaktního kocoura z odchytu 1000 Kč

MOŽNÉ PŘÍPLATKY

Odblešení  50 Kč
Krácení drápků  80 Kč
Toaleta zvukovodů 100 Kč
Aplikace mikročipu  500 Kč
Vystavení pasu 400 Kč
FeLV / FIV test 450 Kč
Předoperační vyšetření krve 800 Kč
Dentální hygiena 400 Kč

CENY PRO ÚTULKY A DEPOZITA

Kastrace zdravého kocoura  625 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v tříslech 1200 Kč
Kastrace kocoura s nesestouplými varlaty v břišní dutině 2000 Kč
Kastrace nekontaktního kocoura z odchytu 800 Kč

 

 

TOPlist

Objednejte se

Objednejte se