KASTRACE KOČKY

PROČ KASTROVAT KOČKU?

 • Studie ukazují, že kastrované kočky se dožívají delšího věku než kočky nekastrované.
 • Nekastrovaná kočka může mrouskat každé 2 - 3 týdny.
 • Nekastrovaná kočka může mít koťata až 3 krát za rok.
 • Útulky jsou plné nechtěných koček a koťat.
 • Kastrace snižuje četnost útěku z domova.
 • Kastrované kočky jsou mazlivější.

KDY KASTROVAT KOČKU?

 • Nejnovější poznatky dokazují, že nejlepší je kočku kastrovat před dosažením pohlavní dospělosti.
 • U většiny koček nastupuje pohlavní dospělost kolem šestého měsíce stáří.

kastrace kočky je malá a levná operace

JAK PŘIPRAVIT KOČKU NA KASTRACI?

 • Doporučujeme 8 hodinovou hladovku. 
 • Hodinu před zákrokem odebereme i tekutiny.
 • Dodržení hladovky je důležité pro prevenci zvracení při anestézii.

JAK DLOUHO OPERACE TRVÁ?

 • Předoperační vyšetření zabere zhruba 10 minut.
 • Uspávání a příprava operačního pole zabere 15 minut.
 • Operace samotná trvá zhruba 20 - 30 minut.
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 30 minutách.
 • Po 60 minutách může být kočička předána do domácí péče.

JAK VELIKÁ JE RÁNA?

 • Provádíme tzv. "kastraci z boku". Ranka je na levé straně břicha a je dlouhá maximálně 2 cm.
 • Rána je sešitá kožními stehy z nevstřebávatelného materiálu. Většinou jsou zapotřebí 2-3 stehy.
 • Při kastraci je odstraněna děloha, vaječníky i vejcovody.
 • Za příplatek je ránu možno sešít samovstřebatelnými stehy.
 • Po operaci ránu osetříme hliníkovým sprejem, který plní funkci tekutého obvazu.

Rána po kastraci u kočky těsně po zákroku pře ošetřením hliníkovým sprejem:

rána po kastraci u kočky těsně po zákroku pře ošetřením hliníkovým sprejem

DOMÁCÍ PÉČE PO KASTRACI

 • Po tomto typu kastrace je rekonvalescence obyčejně velmi rychlá a venkovní kočky často již druhý den šplhají po stromech.
 • Operační rána při kastraci z boku nevyžaduje téměř žádnou péči.
 • Velkou výhodou kastrace z boku je, že není vůbec potřeba nasazovat ochranný límec proti lízání nebo oblečky po kastraci.
 • Kočkám při kastraci aplikujeme depotní penicilin a léky proti bolesti. Žádné další léky nebudete muset doma podávat.
 • Kožní stehy vyjmeme 10 dní po zákroku.

Detail kastrační rány těsně po zákroku:

 • při kastraci kočky z boku je rána milinká, na její sešití postačují pouhé 2 stehy.

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE

 • Někdy se může vyskytnout mírný otok operační rány.
 • K uvolnění stehů dochází při kastraci z boku extrémně vzácně.
 • Nechutenství a zvracení se může vyskytnout 24 hodin po anestézii.
 • Některá zvířata pomaleji metabolizují anestetika a mohou být 24 hodin po kastraci spavá.

JAK SE ZMĚNÍ KOČKA PO KASTRACI?

 • Většina koček je po kastraci klidnější a mazlivější.
 • Kočky, které lovily myši před kastrací, je budou lovit se stejnou oblibou i po kastraci.
 • Inkontinence se po kastraci u koček nevyskytuje.
 • Některé kočky (zejména bytové) mohou mít po kastraci tendence k obezitě, proto je třeba váhu hlídat a jídlo pečlivě odměřovat.

KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK

 • Provádíme také kastrace toulavých koček.
 • Kočky musí být přineseny v odchytové kleci.
 • Kočkám děláme při kastraci kastrační značku do levého ucha, aby se nestalo, že budou opětovně přineseny na kastraci.
 • U toulavých koček ránu vždy šijeme vstřebatelnými stehy, které vypadnou samy za několik dní.
 • Lze kastrovat i březí kočky.
 • Toulavé kočky mohou být při kastraci naočkovány proti vzteklině.

CENÍK KASTRACE KOČKY?

Kastrace kočky 1500 Kč
Kastrace březí kočky  2500 Kč
Operace pyometry 3500 Kč
Císařský řez kočky 3500 Kč
Kastrace nekontaktní kočky z odchytu 2000 Kč
Vyjmutí stehů 0 Kč

ZA CO SI MŮŽETE PŘIPLATIT PŘI KASTRACI

Inhalační anestézie 500 Kč
Vstřebatelné stehy 100 Kč
Odblešení kočky 50 Kč
Krácení drápků  80 Kč
Toaleta zvukovodů 100 Kč
Aplikace mikročipu  500 Kč
Vystavení pasu 400 Kč
Dentální hygiena 400 Kč
FeLV / FIV test 450 Kč
Předoperační vyšetření krve 800 Kč

CENÍK PRO ÚTULKY A DEPOZITA

Kastrace kočky 1100 Kč
Kastrace březí kočky  1500 Kč
Císařský řez kočky 2500 Kč
Kastrace nekontaktní kočky z odchytu 1300 Kč
Vyjmutí stehů 0 Kč

 

 

TOPlist

Objednejte se

Objednejte se