KASTRACE FRETEK

PROČ KASTROVAT FRETKU?

 • Kastrací se snižuje typický zápach z kožních mazových žláz. 
 • Samci bývají po kastraci míň agresivní.
 • U víc jak poloviny nekastrovaných fretek dochází k problémům s říjí a to opakovaně.
 • Samičky fretek zůstávají v říjí tak dlouho dokud nedojde k páření se samcem.
 • Pro fretku je velmi nebezpečné pokud je v říjí déle jak 4 týdny.
 • V říjí se zvyšuje hladina estrogenu v krvi, která po delší době způsobuje útlum kostní dřeně.
 • Následkem tohoto dřeňového útlumu jsou samičky chudokrevné a mají taky sníženou imunitu. 
 • Proto pokud není fretka určena k chovu,  je nejlepší ji nechat vykastrovat
 • Kastrované samice se proto dožívají vyššího věku.

kastrace fretek má svoje specifika

KDY KASTROVAT FRETKU?

 • U fretek obecně doporučujeme kastraci po dosažení pohlavní dospělosti.
 • Pohlavní dospělost nastupuje v 6. - 8. měsíci stáří. Poznáme jí podle první říje.
 • Samičky je lze kastrovat až po odeznění říje.

JAK PŘIPRAVIT FRETKU NA KASTRACI?

 • Před kastrací je potřebná hladovka, ale neměla by být delší jak 4 hodiny.

JAK DLOUHO OPERACE TRVÁ?

 • Předoperační vyšetření zabere zhruba 10 minut.
 • Uspávání a příprava operačního pole zabere 15 minut.
 • Operace samotná trvá u samce zhruba 10 - 15 minut, u samičky je operace mnohem náročnější, proto trvá zhruba 2 x déle. 
 • Většina pacientů se probouzí zhruba po 30 minutách na vyhřívací podložce.
 • Po 2 -3 hodinách může být fretka předána majiteli do domácí péče.

JAK JE VELIKÁ RÁNA PO KASTRACI?

 • U samce je našourku malá ranka, která se sešije obvykle jedním stehem.
 • U samičky je ranka na břiše v oblasti pupíku. Pokud je děloha bez patologických změn, tak rána je dlouhá zhruba 2-3 cm.
 • Rána je sešitá kožními stehy z nevstřebávatelného materiálu. Většinou jsou zapotřebí 2 - 3 stehy.
 • Při kastraci je odstraněna děloha, vaječníky i vejcovody.
 • Po operaci ránu ošetříme hliníkovým sprejem, který plní funkci tekutého obvazu.

DOMÁCÍ PÉČE PO KASTRACI

 • U samců je rekonvalescence velmi rychlá, proto nevyžadují zvláštní klidový režim.
 • U samic se jedná o daleko větší zásah do organizmu, proto je zapotřebí jim  zabezpečit na pár dní klidový režim. 
 • Operační rána nevyžaduje žádnou péči, kromě každodenní vizuální kontroly.
 • Kožní stehy vyjmeme 10 dní po zákroku.
 • Fretkám při kastraci aplikujeme antibiotickou clonu a léky proti bolesti.
 • Pro samičku dostanete na doma sirup proti bolesti, kterýse podává 5 dní.
 • U samečků většinou stačí léky proti bolesti podávat kratší dobu.
 • U samiček provádíme kontrolu po kastraci vždy druhý den po kastraci.
 • U samiček se po kastraci často objeví falešná březost.

CHEMICKÁ KASTRACE SUPRELORINEM

 • I fretky lze kastrovat pomocí chemické kastrace. 
 • V poslední době jí u fretek preferujeme před chirurgickou kastrací.
 • Hormonální kastrace u fretek funguje zhruba 15 - 40 měsíců.
 • Chemickou kastraci lze fretkám aplikovat opakovaně.
 • Suprelorin lze použít taky na zastavení říje. 
 • Implantát lze případně chirurgicky vyjmout a fretku znovu zařadit do chovu.
 • Fretku lze zařadit do chovu taky po ukončení působení Suprelorinu.
 • Fretky kastrované chemicky netrpí po kastraci onemocněním nadledvinek.

 

CENÍK KASTRACE FRETEK

Kastrace samce  1000 Kč
Kastrace samice  2000 Kč
Císařský řez  3500 Kč
Pooperační kontrola + léky  200 - 300Kč
Vyjmutí stehů 0 Kč
Chemická kastrace Suprelorinem 1900Kč

MOŽNÉ PŘÍPLATKY PŘI KASTRACI

Krácení drápků 60 Kč
Odblešení 50 Kč
Toaleta zvukovodů 90 Kč
Aplikace mikročipu  500 Kč
Vystavení pasu 300 Kč
Předoperační hematologie 300 Kč
Inhalační anestézie 500 Kč

TOPlist

Objednejte se

Objednejte se