HOSPITALIZACE

HOSPITALIZACE

Na naší klinice máme vyhrazenou místnost pro hospitalizované pacienty.

Momentální kapacita je 6 zvířat.

Velikost dvou největších boxů je nastavitelná dle potřeby.

JAKÉ PACIENTY HOSPITALIZUJEME?

Na hospitalizaci pobude každé zvíře po jakémkoliv zákroku v anestezii až do doby, než se úplně vzbudí.

Hospitalizujeme pacienty s dehydratací, v šoku nebo se závažným onemocněním vyžadujícím infuzní terapii a intenzivní léčbu.

Stejně tak můžeme hospitalizovat zvířata na déletrvající diagnostiku, jako je např. stanovení glykemické křivky u diabetických pacientů,

nebo zvířata s podezřením na problém, které chcemepozorovat.

JAK JE ZVÍŘE V HOSPITALIZAČNÍM BOXU UBYTOVÁNO?

Každé zvíře má vlastní box vhodné velikosti.

Box je vždy vystlán jednorázovou savou podložkou.

Malá zvířata a zvířata, která to potřebují, jsou umístěna i na vyhřívanou dečku.

Pokud si majitel přiveze vlastní pelíšek nebo deku, zvíře bude ubytováno spolu s tím, jinak používáme deky vlastní.

Hospitalizační box je po každém pacientovi pečlivě vyčištěn a vydezinfikován.

Pravidelně boxy čistíme taky parním čističem a sterilizujeme germicidní lampou.

JAK O ZVÍŘE PEČUJEME?

Základem hospitalizace je pravidelný monitoring pacientů.

Odpovědný lékař sleduje zdravotní stav pacienta a rozhoduje o podávání léků.

Pro usnadnění komunikace mezi personálem používáme přehledné hospitalizační protokoly s rozpisem léčby každého pacienta.

Infuzní terapie na míru je samozřejmostí. Pro zabezpečení přístupu do žíly je každému zvířeti zavedena nitrožilní kanyla.

Pro zvířata s dechovou tísní umíme vytvořit kyslíkový box.

Zvířata schopná pohybu venčíme na vodítku a pod dohledem venku na zahrádce.

Při jakémkoliv znečištění savé podložky je tato vyměněna a box případně očištěn.

JE ZVÍŘE KRMENO?

Každé zvíře, jehož zdravotní stav to umožňuje, dostává veterinární dietu speciálně zvolenou na dané onemocnění.

Zvířata, která krmení odmítají, ale příjem potravy je u nich žádoucí, dokrmujeme ručně stříkačkou.

U individuálních nežeroucích pacientů pak volíme i krmení přes žaludeční sondu.

Zvíře je krmeno několikrát denně dle stavu. Miska s vodou je obvykle k dispozici i u pacientů na infuzní terapii.

hospitalizované zvířata krmíme veterinárními dietami Vet Life, Purina nebo Hill´s

JE MOŽNÁ HOSPITALIZACE I PŘES NOC?

Naši lékaři nejsou v noci přítomni na klinice, tudíž kritické a nestabilizované pacienty vyžadující hospitalizaci referujeme na pracoviště s 24-hodinovým provozem.

Nicméně možnost hospitalizovat zvíře i přes noc tady je.

volíme ji v případech, že pacient nevyžaduje dohled přes noc, nepotřebuje infuzní terapii vyžadující sledování a chceme ho hned ráno mít zase pod dozorem.

TOPlist

Objednejte se

Objednejte se